Börje Nilsson Drakenbergs ring

Guldringen med ett drakenbergsvapen ingraverat i en karneolsten är ett tyskt guldsmedsarbete från 1600-talet. Denna ring beställdes i Tyskland av den förste Drakenbergaren, Börje Nilsson på Tissås.
Vid något tillfälle tappades ringen på en åker och låg där i mer än tvåhundra år.

1932 hittades ringen i en rovåker av Göta Johansson som var städslad som piga på Tissås. En av Tissåsdöttrarna behöll ringen och använde den som en ”amulett” när hon var på resa. År 1995 besökte hon Älvsborgs regementes officersmäss, och när hon uppmärksammades på Börje Nilssons chefporträtt, berättade hon ”Jag har Börje Nilssons ring”.

Ringen undersöktes, dess äkthet bekräftades och det slutade med att ringen deponerades till Älvsborgs regementes officerskår och exponerades i en påkostad monter, som invigdes i samband med Drakenbergs släktmöte 1995.

Några år därefter lades regementet ner, och ringen återgick till Tissåsdottern, varefter ringen förvärvades av släktföreningen.

Denna ring har således legat i jorden i 250 år, därefter hittats och förvarats – släkten ovetande – i ytterligare 60 år, innan den återlämnades till släkten.