Drakenberg

Välkommen till webbplatsen om ätten Drakenberg

Historia

Drakenberg är en svensk adelssläkt från Västergötland som adlades den 5 oktober 1647. Den adopterades och introducerades på Sveriges Riddarhus år 1652 som adlig ätt nr 313.

Johan Adams dagbok 1806–1810

Johan Adam Drakenberg var äldste son till Carl Erik och huvudman över släkten efter sin far 1826. Han var född 1777 på Påarp i Murums socken, Älvsborgs län. Han började som fänrik och slutade 1815 som överstelöjtnant vid Västmanlands regemente. Johan Adam gifte sig 1812 med Eva Fredrika Gette och fick sju barn. Han dog 1860 på Hjälmarsberg i Almby socken, Örebro län, på den egendom han hade köpt. 

Här kan du läsa hans dagbok mellan 1806–1810:

Dagbok del 1

Dagbok del 2

Dagbok del 3