Johan Adams dagbok 1806–1810

Johan Adam Drakenberg var äldste son till Carl Erik och huvudman över släkten efter sin far 1826. Han var född 1777 på Påarp i Murums socken, Älvsborgs län. Han började som fänrik och slutade 1815 som överstelöjtnant vid Västmanlands regemente. Johan Adam gifte sig 1812 med Eva Fredrika Geete och fick sju barn. Han dog 1860 på Hjälmarsberg i Almby socken, Örebro län, på den egendom han hade köpt och delvis genom sin hustru, ärvt. 

Här kan du läsa hans dagbok mellan 1806–1810  som framför allt skildrar hans upplevelser under krigstjänstgöring och fångenskap i Frankrike:

Dagbok del 1

Dagbok del 2

Dagbok del 3

Den som vill läsa mer om Johan Adam Drakenberg och den tid och de platser som skildras i dagboken kan besöka den blogg som drivs av Olof Drakenberg, yngste son till Carl-Erik Drakenberg (1926-2020). På bloggen finns en avskrift av dagboken, med förklarande fotnötter och kartor. Framför allt finns där även dagböcker från andra medfångar och olika inlägg som berättar om deras liv. Bloggen heter https://hedersordochhedersmord.com/ . Dagboken med fotnötter finns här och mer uppgifter om Johan Adam Drakenberg här